I Vefsna vil det i 2019 være flere aktiviteter i anledning Villaksens år, det blir både Villaksens dag og Camp Villaks, sier Bjørn Brodtkorb, ...

Watch video
Urafossen

Vil med dette informere om at kvota for laks over 65cm er teken mellom Naustdalsfossen og Hovefossen.

Observert fisk med sår/sopp
Andre sykdommer / Nausta

Det er meldt observasjon av fisk under Naustdalsbrua med sår og sopp.

Hovefossen i Nausta - Øvre del

Ber alle fiskarar som skal fiske i Nausta sette seg inn i dei nye fiskereglane: https://lakseelver.no/nb/elver/nausta/fishingrules

Fiskekort / Altaelva

Kjøp av fiskekort før St. Hans for lokale Snart går startskuddet for ny fiskesesong. Her finner du informasjon hvor du kan kjøpe fiskekort. Du ...

Fiskekort / Bolstadelva

Det blir forskningfiske etter snutemerka laks som før i Bolstadelva til sommaren. Sal av fiskekort startar 15.april på scanatura Fiskestart blir ...

Fiskekort / Vefsna

Den 1. mars kl. 9.00 åpner rettighetshaverne i Vefsna for salg av fiskekort for sesongen 2019. Fiskekortene finner du på nettsiden www.inatur.no.

Fiskeregler / Vefsna

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) har mottatt svar fra Miljødirektoratet på sin søknad om fiske i Vefsna for sommeren 2019.

Historikk / Stjørdalselva

Stjørdalsvassdraget har hatt stor betydning for dalføret gjennom flere århundrer, ikke minst i form av laksefiske hvor bønder med tilgang til ...

Seiten

Norske lakseelver RSS abonnieren