Utlegging av Gytegrus
Tømming av grabb - Foto: Ståle Svalestad