Det er enda muligheter for å sikre seg kort og fangster som denne laksen til Olof Göransson. // There's still possibilities to secure licenses and catches like this made by Olof Göransson.