Finnmark

Troms

Salangsvassdraget

Nordland

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Aureelva
Bondalselva
Eira
Hareidvassdraget
Innfjordelva
Måna
Osenvassdraget
Rauma
Stordalselva
Strandaelva
Tennfjordelva
Tressa
Øyraelva

Sogn og Fjordane

Eidselva
Gaula i Sunnfjord
Hjalma
Jølstra
Nausta
Nærøydalselva
Oldenelva
Oselven i Hyen
Strynselva

Hordaland

Granvinsvassdraget
Guddalselva
Kinso
Kinso
Nærøydalselva
Steinsdalsvassdraget

Rogaland

Vest-Agder

Aust-Agder

Vestfold

Telemark

Herrevassdraget

Buskerud

Drammenselva

Østfold

Glomma og Årgårdselva

Oppland

Rauma