Nikkinakken
Fiskekort

Alle som ønsker å fiske i Altaelva må melde seg på trekning om fiskekort. Elva er delt inn i fem soner, med varierende antall kort i hver sone. ...

Pahtakoski
Fiskekort

(Fishing before midsummer) Innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommune har mulighet til å fiske i Altaelva fra 1 - 23. juni (Kjøp kort her). ...

Trekning Alta
Fiskekort

De som er registrert bosatt i Kautokeino, Alta eller Loppa kommune regnes som lokale fiskere. Kortsalget for disse avholdes i BUL hallen fredag 3. ...

Fotokonkurranse 2016
Sportsfiske

Laksefisket for sesong 2016 er avsluttet og nå står vinteren for tur. Da er det greit å oppsummere hvordan denne sesongen har vært.

368
storlaks tatt i Mikkeli totalt siste 5 år
932
utenbys fiskere var med på trekninga i 2015
51
% sjanse for at det er storlaks når det napper i Gilvo
4
Laks over 4 kg er flerårig sjøvandrer