Haraldholmen
Fiskekort

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier fiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i tiden 1. september til og med 14. ...

Jorra
Sportsfiske

Fotokonkurranse

 

Alta laksefiskeri interessentskap (ALI) inviterer til fotokonkurranse sommeren 2016.

 

Luseskadet sjøørret
Lakselus

Ser du store påslag av lakselus på sjøørret og laks, eller fanger rømt oppdrettslaks i sommer, så bruk videofunksjonaliteten på mobilen. NRK ...

Rekruttering
Statistikk

Vi mangler enda en god del fangstrapporter fra perioden før St.Hans. Det er viktig at alle som har kjøpt fiskekort leverer fangstrapport, - ...

368
storlaks tatt i Mikkeli totalt siste 5 år
932
utenbys fiskere var med på trekninga i 2015
51
% sjanse for at det er storlaks når det napper i Gilvo
4
Laks over 4 kg er flerårig sjøvandrer