Luseskadet sjøørret
Lakselus

Ser du store påslag av lakselus på sjøørret og laks, eller fanger rømt oppdrettslaks i sommer, så bruk videofunksjonaliteten på mobilen. NRK ...

Øvre Stengelsen
Inspirasjon

Etter en perioden med klargjøring av båt og fiskeutstyr er sesongen endelig i gang

Elvebåt
Inspirasjon

Da er det bare timer igjen til fisket begynner i Altaelva, og mange er spente.

Laks
Genetikk

Hvert år samler NINA inn og analyserer et stort antall skjellprøver fra sportsfisket. Skjellanalysene er en viktig kilde til kunnskap om de norske ...

368
storlaks tatt i Mikkeli totalt siste 5 år
932
utenbys fiskere var med på trekninga i 2015
51
% sjanse for at det er storlaks når det napper i Gilvo
4
Laks over 4 kg er flerårig sjøvandrer