Information i English
 
23.04.14 To syndere tatt for ulovlig garnfiske  
23.04.14 Usemje om fiskekultivering  
23.04.14 - Sammen om grønn avlusing  
23.04.14 Må få bukt med lakserømminga  
23.04.14 Ser gode ringvirkningar frå strakstiltak  
23.04.14 VGTV-profiler retter søkelyset mot oppdrettsnæringen  
23.04.14 Samler alle grunneierne  
23.04.14 Mer sykdom i oppdrett  
23.04.14 Omkamp om Figgjoelva  
23.04.14 Skal folk få bade på kongens fiskested?  
23.04.14 Landsmøte for laksefiskere  
23.04.14 Norge skal igjen forsøple de fantastiske fjordene våre med gruveavfall  
23.04.14 Ny styreleder i Salmoncamera  
23.04.14 Tatt for ulovlig garnfiske  
22.04.14 Fiskerinæringen håver inn penger  
22.04.14 Nye laksemillioner til lakseelvene  
22.04.14 Vil kutte næringen med 80 prosent  
22.04.14 Auke i sjømatnæringa er ikkje berekraftig  
22.04.14 Fant ulovlig garn  
22.04.14 Vil bygge kraftverk - negativt for ål, laks og sjøørret  
21.04.14 Situasjonsrapport, Lakselva  
21.04.14 Sel i Gaula  
21.04.14 Laksefiskeriet er igang  
20.04.14 Ble truet av sjøfisker  
20.04.14 Nytt konsept for flytande og lukka oppdrettsanlegg  
20.04.14 Mener havna truer laksen  
20.04.14 Et husdyr blir til  
17.04.14 Flere oppdrettslaks stikker av: Veldig beklagelig  
17.04.14 Trist som en laks  
17.04.14 6,5 kilos laks fra Storaeen  
17.04.14 7,85 kilos fra Skjern Å  
16.04.14 Rekordmange laks på rømmen - har ikke kontroll  
16.04.14 - Slam kveler livet i kyst- og fjordområder  
16.04.14 VGTV-profiler retter søkelyset mot oppdrettsnæringen  
16.04.14 Krever utslippskutt fra oppdrett  
16.04.14 Søker om ny akvakulturlokalitet  
16.04.14 Klar til laksepremieren  
16.04.14 Kommuner ser potentiale i laks og laksefiskeri  
16.04.14 Kravene til vannovervåking skjerpes  
16.04.14 Fastholder miljøregning  
16.04.14 Dikt: Sjødeponi?  
16.04.14 Fisketuristene legger igjen mangfoldige millioner også i innlandet  
16.04.14 Stress ned med sjøørretfiske  
15.04.14 Drømmer om å jobbe i naturen  
15.04.14 Fiskestenger som duger i lakseelva  
15.04.14 Hold deg unna torskelever  
15.04.14 Grunneigarar til Osland: - De er ikkje velkomne!  
 

Brosjyrer:


Ny som laksefisker:
Villaksens dag

Annonse:


 
   

   
Telefon: 22 05 48 70
Mobil: 450 21 637
Telefaks: 22 17 17 87
Postadresse:
Norske Lakseelver
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 C,
Landbrukets hus i Oslo
E-post:
Trykk her