Information i English
 
01.10.14 Ordførere ber fiskeriministeren om hjelp
 
01.10.14 Lakselusproblemet snart ute av kontroll
 
01.10.14 NSL avviser regjeringens lusekrav  
01.10.14 Alle varsellampar lyser raudt for sjøauren
 
01.10.14 Tomme garn etter gjenfiske
 
01.10.14 Ocea: Vi har løst lakselusproblemet  
01.10.14 Denne oppdrettslaksen var på rømmen og kome langt - stammar frå Hardanger
 
01.10.14 Har tatt 930 laks  
01.10.14 Klar til å fylle fjorden med gruveslam  
01.10.14 Vurderer Nussirs strømmodell  
01.10.14 - Det er ikke utelukkende positive effekter ved bruk av vannkraft
 
01.10.14 Ikke svensk gyrosmitte
 
01.10.14 Rask rotenonbehandling i Rana
 
01.10.14 Veisalt rammer fisken  
01.10.14 Frykter fiskedød i Fossbekken
 
01.10.14 Fiskvandring i vattenkraft på nytt sätt
 
01.10.14 Økt laksefangst i Otra
 
01.10.14 Avviser dramatikk rundt laksen
 
01.10.14 Protesterer mot russisk laksekrav
 
29.09.14 - Rigid regelverk gjør laksen syk  
29.09.14 Oppdrettslaks i fjorden og i Sandvikselva  
29.09.14 Vil bygge et landbasert produksjonsanlegg for laks som er 15 ganger større  
29.09.14 Tror steril laks kan være løsningen i fremtiden  
29.09.14 Må gi mer tilbake
 
28.09.14 Varm sommer endrer parasittforekomst i ferskvann  
28.09.14 Lars og Lars goes seriøst
 
28.09.14 Etterforskes ikke  
28.09.14 Får fiske rømt laks
 
28.09.14 Etterlyser forutsigbar havbruksvekst
 
28.09.14 Grieg Seafood kalles inn på teppet
 
28.09.14 Vil åpne for oppdrett i vernet område
 
28.09.14 Mer laks i år
28.09.14 Åpent fagseminar hos NINA
26.09.14 Langvatnet snart friskmeldt  
26.09.14 - Het sommerlek med villaks
 


Brosjyrer:


Ny som laksefisker:
Villaksens dag

Annonse:


 
   

   
Telefon: 22 05 48 70
Mobil: 450 21 637
Telefaks: 22 17 17 87
Postadresse:
Norske Lakseelver
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 C,
Landbrukets hus i Oslo
E-post:
Trykk her