Information i English
 
29.01.15 Kjempelaksen ingen savner
 
29.01.15 Sjå regnbogeaure grava opp gytegrop
 
29.01.15 Lukk merdane!
 
29.01.15 10 av 15 vassdrag på Frøya er ødelagt for sjøørret  
29.01.15 Kommentar: Usikkerhet bør ikke gi grunnlag for mistro
 
29.01.15 Tvilende til landbasert satsing
 
29.01.15 - Vi er ved et veiskille
 
29.01.15 - Kan nå langt med landbasert fiskeoppdrett  
29.01.15 Oppfordrer sportsfiskere å henvende seg til offisielle diagnoselaboratorier  
29.01.15 Krangler om rømt laks
 
29.01.15 Eit dårleg omdømme kan snuast
 
29.01.15 Forbud mot markfiske i august
 
29.01.15 Vil bygge laksetrapp i Gaula
 
29.01.15 Lettere å få sjøørret enn torsk
 
29.01.15 Kan ikke utestenge utenlandske fiskere
 
28.01.15 Får 50 000 kroner til skoleprosjekt
 
28.01.15 Det er dimensjoner på en del av fremtidens landbaserte oppdrettsanlegg  
28.01.15 - Ikke påvist PD  
28.01.15 Miljøkrim i laksenæringa skal straffes strengt
 
28.01.15 Mattilsynet krever tiltak mot PD-smitte: Flytter to million fisk  
28.01.15 Stoler ikke på kostholdsrådene
 
28.01.15 Fare for at regnbueauren kan fortrenge stedegne bestander  
28.01.15 Det kan bli lite fiskere i 2015...
 
28.01.15 Feiden i Meråker: Kan få konsekvenser for flere hundre bønder  
28.01.15 Meir miljøvenleg landbruksdrift for trua elvemusling
 
27.01.15 - Rømt triploid laks utgjør en langt mindre risiko  
27.01.15 Tydelig at det var alvorlig syk fisk
 
27.01.15 - Kan ikke være på defensiven etter all rømmingen  
27.01.15 Rømt oppdrettsfisk er alvorlig syk
 
27.01.15 Nye lakserømminger i vest  
27.01.15 Den rømte fisken er svært syk
 
27.01.15 Død oppdrettslaks gyter ikke  
27.01.15 Forsker: Folk trenger ikke å spise Tana-laks hele året
 

Brosjyrer:


Ny som laksefisker:
Villaksens dag

Annonse:


 
   

   
Telefon: 22 05 48 70
Mobil: 450 21 637
Telefaks: 22 17 17 87
Postadresse:
Norske Lakseelver
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 C,
Landbrukets hus i Oslo
E-post:
Trykk her